szkoleniowiec bhp

Usługi

Usługi BHP P.POŻ

El Pix świadczy profesjonalne usługi z zakresu BHP, P.POŻ oraz Ochrony Środowiska

Oferta

W naszej ofercie znajduje się:

 • Przeprowadzanie przeglądów w zakresie BHP i PPOŻ pomieszczeń, stanowisk pracy wraz z przedstawieniem wniosków profilaktycznych w celu likwidacji stwierdzonych braków i zagrożeń
 • Opracowanie treści przepisów wewnętrznych regulujących zagadnienia warunków pracy w zakresie BHP, P.POŻ oraz Ochrony Środowiska
 • Sporządzanie dokumentacji powypadkowej z wypadków przy pracy (indywidualnych, ciężkich, śmiertelnych i zbiorowych), wypadków zrównanych z wypadkami przy pracy, wypadków w drodze do i z pracy.
 • Sporządzanie sprawozdawczości statystycznej z zagadnień ochrony pracy oraz rocznej oceny stanu BHP
 • Prowadzenie rejestru czynników szkodliwych, rakotwórczych, biologicznych oraz kart pomiarowych
 • Współdziałanie w reprezentowaniu „Zleceniodawcy” przed Państwową Inspekcją Pracy, Państwową Inspekcją Sanitarną , PSP w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i zagrożeń p-poż
 • sporządzanie oceny ryzyka zawodowego uwzględniając środki prewencyjne, ograniczające poziom ryzyka.
 • Wprowadzanie systemów zarządzania BHP w firmach (ISO, SCC)
 • Doradztwo w zakresie: BHP, Prawa Pracy, P.POŻ oraz Ochrony środowiska
 • Tworzenie instrukcji bezpiecznej pracy.
 • Tworzenie instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego
 • Tworzenie instrukcji stanowiskowych
 • Pomoc w realizacji Nakazów i Wystąpień PIP , PIS i PSP
 • Profesjonalną analizę doboru środków ochrony indywidualnej oraz tworzenie tabel przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej.
 • Pomoc przy wykonywaniu pomiarów( oświetlenia, hałasu itp.)
 • Oraz inne zadania w zależności od potrzeb zleceniodawcy.

Ceny ustalane są indywidualnie dla każdej firmy w zależności od ilości zatrudnionych osób, rodzaju działalności prowadzonej przez zleceniodawcę.