Zapraszamy na profesjonalne szkolenia BHP

Nasza oferta szkoleń BHP jest szeroka i zróżnicowana, aby sprostać różnym potrzebom naszych klientów. Począwszy od szkoleń wstępnych, które są niezbędne dla każdego nowo zatrudnionego pracownika. Szkolenia okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych, które pomagają utrzymać bezpieczne i zdrowe środowisko pracy. Szkolenia okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, które skupiają się na specyficznych zagrożeniach związanych z danym stanowiskiem. Szkolenia okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych, które są skierowane do osób pracujących na stanowiskach wymagających specjalistycznej wiedzy technicznej. 

szkolenie bhp


Szkolenia okresowe dla osób kierujących pracownikami i pracodawców, które pomagają w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy. Szkolenia okresowe dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby, które są niezbędne do utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa w miejscu pracy. Oraz szkolenia dla pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy, które pomagają w utrzymaniu bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy dla wszystkich pracowników.