El Pix to lider w świadczeniu profesjonalnych usług z zakresu BHP, P.POŻ oraz ochrony środowiska.

Nasza oferta obejmuje przeprowadzanie przeglądów w zakresie BHP i PPOŻ pomieszczeń, stanowisk pracy oraz przedstawienie wniosków profilaktycznych w celu likwidacji stwierdzonych braków i zagrożeń. Opracowujemy treści przepisów wewnętrznych regulujących zagadnienia warunków pracy w zakresie BHP, P.POŻ oraz Ochrony Środowiska. Sporządzamy dokumentację powypadkową z wypadków przy pracy, wypadków zrównanych z wypadkami przy pracy, wypadków w drodze do i z pracy. Prowadzimy rejestr czynników szkodliwych, rakotwórczych, biologicznych oraz kart pomiarowych. Współdziałamy w reprezentowaniu „Zleceniodawcy” przed Państwową Inspekcją Pracy, Państwową Inspekcją Sanitarną , PSP w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i zagrożeń p-poż.

kask


Sporządzamy oceny ryzyka zawodowego uwzględniając środki prewencyjne, ograniczające poziom ryzyka. Wprowadzamy systemy zarządzania BHP w firmach (ISO, SCC). Świadczymy doradztwo w zakresie: BHP, Prawa Pracy, P.POŻ oraz Ochrony środowiska. Tworzymy instrukcje bezpiecznej pracy.

Tworzymy instrukcje bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz instrukcje stanowiskowe. Pomagamy w realizacji Nakazów i Wystąpień PIP , PIS i PSP. Przeprowadzamy profesjonalną analizę doboru środków ochrony indywidualnej oraz tworzymy tabele przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej. Pomagamy przy wykonywaniu pomiarów( oświetlenia, hałasu itp.) Wykonujemy także inne zadania w zależności od potrzeb zleceniodawcy. Ceny naszych usług ustalane są indywidualnie dla