szkoleniowiec bhp

OBSŁUGA FIRM

Serwis BHP

Firma El-Pix oferuje profesjonalną i kompleksową obsługę BHP i P.POŻ małym i średnim firmom na zasadzie outsourcing-u.

DLACZEGO MY

Korzyści wynikające ze współpracy z firmą to:

Bezpieczeństwo

Elastyczność

Oszczędność pieniędzy

Ciągłość świadczenia usług

Prawidłowo prowadzona dokumentacja związana z BHP, P.POŻ, oraz ochroną środowiska, uchroni Państwa firmę przed ewentualnymi konsekwencjami w przypadku kontroli PIP, Straży Pożarnej, PIS.

Zatrudnienie firmy zewnętrznej jest tańsze, niż przeszkolenie pracownika z zakresu  BHP P.POŻ, lub zatrudnienie nowego  pracownika o podobnych kwalifikacjach. Obsługa gwarantuje realizacje wszystkich spraw związanych z BHP, P.POŻ, oraz Ochroną Środowiska.

Możliwość podpisania umowy na czas nieokreślony z jednomiesięcznym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec następnego miesiąca bez konsekwencji finansowych – oznacza to, że zerwanie umowy w przypadku niespełnienia oczekiwań , co jest znacznie łatwiejsze, niż zwolnienie pracownika zatrudnionego na umowę o pracę.

Gwarantujemy ciągłość świadczenia usług, w przypadku pracownika etatowego należy liczyć się z możliwością jego czasowej absencji spowodowanej: urlopem lub zwolnieniem lekarskim.

UMOWY

W zależności od wielkości przedsiębiorstwa oferujemy umowy stałe:

  • Bez kosztowe – brak stałych opłat miesięcznych, opłaty powstają w momencie realizacji danej usługi*

  • Z opłatą miesięczną – stała opłata miesięczna zawierająca określone usługi i szkolenia*

*Ceny ustalane są indywidualnie dla każdej firmy w zależności od ilości zatrudnionych osób i rodzaju prowadzonej działalności przez zleceniodawcę,

KONTAKT

Skontaktuj się z naszą firmą

Maciej Hetke

ul. Turkusowa 5, 52-500 Konin